MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály - A pesti magyar színtársulatnak
Debrecen, 1793. május 10.

URAIM,
Az irásra fél Szempillantás van. Tsak eggy két szóval emlitem a’ dolgot. Ötödik levelem ez a’ fel küldendő 16 Comoediákról. Eggyre se jött válasz, pedig mindenikbe igen kértem az URAKAT. Eggyik levelem van a’ Weingand Úr Legénnyénél, a’ másik a’ Szőnyi Evang. Rectornál, a’ harmadik Kiss István Budai Compáctor*
Az or olvashatatlan betűkből jav.
Úrnál. Nézzék meg az URAK mi van benne, mert most meg nem írhatom: és válaszollyanak reá mentül hamarébb, ismét ezt kérem igen alázatosan, söt talám esdeklem is. –
Mig Magam is eggy Comoediával szolgálnék, vagyok az URAKnak

Debretzen. 10a May.
1793.
igaz hivek
Csokonai Mihály.
mk.

Igaz: azt hallom, a’ verssel irtt Comoediát nem producállyák az URAK? méltóztassanak ezt meg irni, az ott már el jádzott Comoediák laistromával. –