Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


179/1 zent margÿt azzonnak velomat fe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tantum tam adolescentis regis, quam totius regni periculum aspicientibus sororibusque suis proximis et amicis cum aliis omnibus in claustro sanctae Dei genetricis Mariae, ubi corpus virginis Margaretae requiescit, existentibus, quia prope claustrum1 ipse dominus rex infirmabatur, ne rege adhuc parvulo exstincto regnum amplioribus, quam tunc, periculis exponeretur, ad placandum Omnipotentem lacrimae pro regis vita fundebantur copiose. Tunc diligentia et devotione de regis sanitate sollicitorum velum capitis sanctae virginis Margaretae, quo capiti eius superposito spiritum emiserat, de claustro festinanter est allatum, dicto velo cum caput regis in periculo mortis existentis,2 diligentia provida dominae Annae ducissae, amitae suae fuisset involutum, omnibus astantibus fide et devotione plena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV 52. c.

179/2 ketÿet kyt viselt ez zent zvz elteben
179/3 es kynek alatta kyes bochatta az ev
179/4 bodog lelket  · Ez jffyv lazlo kyral fekzÿk
179/5 vala az jdevben ez chastromnak mel
179/6 lette  · Ezeket halvan ersebet azzon istuan
179/7 kyralnak leanÿa  · lazlo kyralnak <hu>
179/8 nenÿe  · es gondolvan ez iffyv kÿralnak
179/9 es magerorzagnak vezedelmet  · az
179/10 sororokkal az ev rokonsagÿval es baratÿ
179/11 val  · es menden egyeb sororokkal  · azzo
179/12 nÿonk maria clastromaban lakozokal
179/13 bevseges kevnhullatassokkal engeztelÿk
179/14 vala az mendenhato istent az kÿral
179/15 nak eletÿert  · hog ez orzag ne jutna
179/16 nagÿob vezedelmekre  · mykeppen ako
179/17 ron  · Tahat az zent margÿt azzon
179/18 velomat feketeÿt nagy hamarsagal
179/19 el kevlde ersebet azzon nemelÿ ket fra
179/20 terektevl predicator zerzetbelÿektevl  ·
179/21 Azert veue ez herchekne azzon anna
179/22 azzon lazlo kyralnak nenÿe az velo
179/23 mot  · es be takara fede vele lazlo kÿral
179/24 nak feÿet  · Egÿebek kedeg tellÿes hÿt
 

10: ev: utólag interlineárisan betoldva

 

1: velomat feketÿet: a latin–magyar párosítás az emfázis kifejezője lehet, erre utalhat ismétlése is (máshol a velum inkább magában áll) – 11–12: sororokkal … lakozokal: a hátravetett jelző ritmust és rímet biztosít – 19–20: fraterektevl … zerzetbelÿektevl: ld. az előző jz.-et 24: veue … es be takara fede: egy cselekvés két mozzanatra bontása, majd nyomatékosító szinonimapárosítás (involutum)

A kolostori helyszín leírásában a LV-hoz képest bővítés Erzsébet (Inqu. 5. tanú), V. István leánya, IV. László testvére kitüntetett szerepe. Erzsébetet a LV nem említi, a jegyzőkönyvben sincs rá adat (saját vallomásának és a LMa-beli szerepének problémájára ld. az előző forrásoldal jz.-ét). Erzsébet szerepének felnagyítását a magyar legendában – amellett, hogy László testvére – főképp a kolostori emlékezet róla alkotott igen pozitív képével magyarázhatjuk, amelyet a magyar legenda tükröz, illetve később részletez (ld. a szintén forrás nélküli 202/6–21. sorokat). Ez alapján, valamint a szerkesztésmódból valószínű, hogy a jelenetet a kompilátor jórészt szabadon bővítette ki.

 

1 A király betegségének színhelyét a magyar legenda a LV szerint írja, ami a szigeti kastélyházra utal. Valójában Walter budavári rektor, kamaraispán házában feküdt a király, ami a legendák közül csak a LMa-ban szerepel (Győrffy 1973:303). Az adat oda feltehetően a jegyzőkönyvből, például Gellért doktor vallomásának elveszett részéből kerülhetett (Klaniczay T. 1994: 53), a magyar legenda kompilátora azonban az adatok eltérésével (ha észlelte) nem törődött.

A jelenet leírásában helyenként a magyar legenda stilizáló szándéka látszik.

 

2 Ld. a 178/15–6. sorban.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.